Jak se učit na test

Existuje samozřejmě více druhů testů, ale my se v tomto článku budeme věnovat tomu, jak se učit na test, ve kterém na zadanou otázku volíme správnou odpověď z několika možností.

Určitě jste se již s tímto druhem testu setkali - ať už při zkoušení ve škole, přijímačkách, zkouškách na vysoké škole, v práci nebo i znalostních a zábavných testech. U těchto typů testů bývají často na podobné otázky různé odpovědi, tedy občas se nám odpovědi na jednotlivé otázky mezi sebou mohou poplést.

Pokud se budete připravovat na test pomocí paměťové techniky, kterou si ukážeme, budete si snadno pamatovat všechny správné odpovědi. Navíc učení tímto způsobem je zábavné a trénujete při něm i své kognitivní funkce.

Je ale také vhodné napsat, že tato mnemotechnika není vhodná pro všechno učivo. Někdy je nutné pochopit učivo více do hloubky, ne si jen zapamatovat správné odpovědi, ale i v tomto případě můžete tuto paměťovou techniku použít jako pojistku.

Podíváme se tedy, jak tato paměťová technika funguje

Postup:

1) Z každé otázky si vybereme určité slovo (nebo slova) a toto slovo nám bude připomínat celou otázku. Nejlépe je vhodné zvolit si právě to slovo, které nás na první pohled nejvíce zaujme.

Není nutné, abychom si pamatovali samotné slovo. Místo něj si můžeme zapamatovat slovo, které zní i podobně.

Například: slovo ligo zní jako Lego, evolvo – Volvo...

Pokud máme k námi zvolenému slovo určité asociace, můžeme je také použít. Například fotbal – balón, vánoce – sníh, zdraví – lékarnička...

Tato slova budeme nazývat klíčová.

2) Stejně budeme postupovat i u správné odpovědi.

3) Klíčové slovo z otázky a klíčové slovo z odpovědi mezi sebou propojíme. A to nejlépe zábavným, neobvyklým, přehnaným způsobem. Zkrátka čím šílenější, divnější a emočně nabitější představu vytvoříme, tím lépe nám zůstane v naší paměti, protože naše paměť si takové představy ráda pamatuje.

4) Až si toto spojení vytvoříme, zavřeme na chvíli oči a na několik sekund si událost představíme. Pokud si totiž situaci představíme, zůstane nám mnohem kvalitněji uložena v naší paměti.

Na následujících příkladech si ukážeme, jak tato technika funguje v praxi. Pro inspiraci budu nejdříve uvádět, jak bych postupoval já, a poté si na deseti otázkách sami zkusíte použití této techniky.

Správné odpovědi a mnou zvolená slova jsou označeny oranžově. Také u některých otázek je více správných odpovědí.

Ukázka č. 1:

Přirozená dělba práce ve společnosti byla základem představ o ideálním státu u:

a) Aristotela

b) Platóna

c) Xenofóna

d) Protágora

Klíčové slovo pro otázku: dělba zní jako dělo.

Klíčové slovo pro odpověď: Platón - plato vajec.

Teď si, propojíme tato dvě slova dohromady mini příběhem a ten si pak na několik sekund představíme.

Stručná ukázka jak by mohla vypadat naše představa:

Velké dělo vystřeluje plata vajec, která létají do všech stran.

Můžete také do těchto představ zapojit sebe. Příklad: představíte si, jak jste na hradě, díváte se do děla, z kterého vám najednou přímo do obličeje vystřelí plato vajec.

Ukázka č. 2:

Metalistická koncepce peněz je koncepcí preferující peníze:

a) zlaté

b) stříbrné

c) papírové

d) žádné

Klíčové slovo pro otázku: metalistická - metal.

Klíčová slova pro odpověď: zlaté, stříbrné - dvě medaile.

Stručná představa:

Jste na metalovém koncertě a na pódiu je zpěvák, kterému září na krku dvě medaile, které vypadají jak obrovské svítící oči.

Ukázka č. 3:

Z filozofie přirozených zákonů a hospodářského liberalismu vycházelo učení:

a) scholastiky

b) merkantilismu

c) kameralistiky

d) fyziokraatizmu

Klíčové slovo pro otázku: zákon

Klíčové slovo pro odpověď: fyziokraatizmu - kretén.

Stručná představa:

Pomyslím si: většina lidí co porušuje zákon, jsou kreténi.

Ukázka č. 4:

K základním charakteristickým rysům merkantilismu patří:

a) zdrojem bohatství je zahraniční obchod

b) protekcionistická politika státu

c) ztotožnění bohatství s materiálními statky

d) požadavky zdanění vlastní půdy

Klíčové slovo pro otázku: merkantilizmu - toto slovo mně připomene slovo marka nebo Marek. Můj bratr se jmenuje Marek, použiji tedy představu svého bratra.

Klíčové slova pro odpověď: zahraniční, politik.

Stručná představa:

Představím si svého bráchu, jak pracuje v zahraničí jako významný politik.

Můžete si do své představy zapojit i emoce, například: Představím si, že Markovi volám do zahraničí a jsem naštvaný, že mně ten hovor stojí víc peněz. Za chvíli se naštvu ještě víc, protože místo toho, abych se o něm dozvěděl něco nového, slyším pořád dokola jen samé „politické kecy“.

Ukázka č. 5:

Peníze chápal Aristoteles ve funkci:

a) všeobecného ekvivalentu

b) oběživa

c) prostředků akumulace

d) mezinárodních peněz

Zde jsem si na internetu našel sochu Aristotela, abych měl představu o jeho vzhledu

Klíčové slovo pro otázku: Aristoteles - jeho socha.

Klíčové slova pro odpověď: všeobecný - toto slovo si nechám, oběživa - obojživelník.

Stručná představa:

S kamarádem se díváte na sochu Aristotela a ten kamarád najednou řekne: „víš, že Aristoteles byl všeobecně považován za obojživelníka?“

Na této soše si můžeme představit i blány, které nám připomenou slovo obojživelník.

Ukázka č. 6:

Podle A. Smitha, k hybným silám hospodářského rozvoje patří:

a) dělba práce

b) sledování individuálního zájmu

c) akumulace kapitálu

b) státní intervence

Klíčové slovo pro otázku: Smitha - zní jako smetí.

Klíčové slova pro odpověď: individuální - individuum, práce

Stručná představa:

Představím si obrovskou hromadu smetí, ve které pochybné individuum hledá peníze na pivo, které si nemůže koupit, protože je bez práce.

Ukázka č. 7:

K základním metodám zkoumání klasické ekonomie patří:

a) abstrakce

b) empirie

c) historismus

d) dedukce

Klíčová slova pro otázku: ekonomie - ekonom v obleku, který něco zkoumá.

Klíčová slova pro odpověď: abstrakce - něco abstraktního, dedukce.

Stručná představa:

Představím si ekonoma, jak zkoumá abstraktní obraz. Nemůže si ale vydedukovat, co by tento abstraktní obraz mohl představovat, tak si pomyslí, že je asi hloupý.

Nyní si sami zkuste použít tuto techniku na desíti otázkách, správné odpovědi jsou označeny oranžově.

Zvládnete test?

1) Na které planetě se nachází vyhaslá sopka Olympus Mons?

a) Na Měsíci

b) Na Jupiteru

c) Na Venuši

d) Na Marsu

2) Brýle údajně vynalezl:

a) Číňan Pi Šeng

b) Ital Salvino Armati

c) Němec Petr Heinlein

d) Číňan Ccaj – Lun

3) Ichtyologie studuje:

a) ryby

b) savce

c) hmyz

d) ptáky

4) Leonardo da Vinci nenavrhl:

a) rýpadlo

b) lodní šroub

c) zdymadlo

d) válečková ložiska

5) První malé kapesní hodinky vynalezl:

a) Číňan Ccaj-Lun

b) Němec Petr Heinlein

c) Archimédes

d) Leonardo da Vinci

6) Kartografie se zabývá vším, co je spojené s:

a) kameny

b) kartami

c) kartotékami

d) mapami

7) Prvním československým hráčem v NHL byl:

a) Jaromír Jágr

b) Jaroslav Jiřík

c) Peter Šťastný

d) Marián Šťastný

8) Lepidopterologie (lepidologie) studuje, třídí a popisuje:

a) lepidla

b) motýly

c) letopočty

d) pterodaktyly

9) Cumulonimbus znamená:

a) Bouřkový mrak

b) Blesk

c) Hrom

d) Galaxie

10) Fytogeografie studuje rozšíření:

a) lidí na zeměkouli

b) nerostů na zeměkouli

c) rostlin na zeměkouli

d) vody na zeměkouli

A nyní si vyzkoušejte, zda jste si pomocí uvedené techniky zapamatovali správné odpovědi:

1) Na které planetě se nachází vyhaslá sopka Olympus Mons?

a) Na Měsíci

b) Na Jupiteru

c) Na Venuši

d) Na Marsu

2) Brýle údajně vynalezl:

a) Číňan Pi Šeng

b) Ital Salvino Armati

c) Němec Petr Heinlein

d) Číňan Ccaj – Lun

3) Ichtyologie studuje:

a) ryby

b) savce

c) hmyz

d) ptáky

4) Leonardo da Vinci nenavrhl:

a) rýpadlo

b) lodní šroub

c) zdymadlo

d) válečková ložiska

5) První malé kapesní hodinky vynalezl:

a) Číňan Ccaj-Lun

b) Němec Petr Heinlein

c) Archimédes

d) Leonardo da Vinci

6) Kartografie se zabývá vším, co je spojené s:

a) kameny

b) kartami

c) kartotékami

d) mapami

7) Prvním československým hráčem v NHL byl:

a) Jaromír Jágr

b) Jaroslav Jiřík

c) Peter Šťastný

d) Marián Šťastný

8) Lepidopterologie (lepidologie) studuje, třídí a popisuje:

a) lepidla

b) motýly

c) letopočty

d) pterodaktyly

9) Cumulonimbus znamená:

a) Bouřkový mrak

b) Blesk

c) Hrom

d) Galaxie

10) Fytogeografie studuje rozšíření:

a) lidí na zeměkouli

b) nerostů na zeměkouli

c) rostlin na zeměkouli

d) vody na zeměkouli

Správné odpovědi si ověřte na úvodním testu.

Doporučení pro užití této techniky:

U otázek si také můžete pro jistotu označit vámi vybraná slova, protože pokud budete mít několik podobných otázek, může se vám stát, že si jako pomůcku zvolíte stejná slova. Pokud tedy budete mít klíčová slova u otázek zvýrazněná, můžete si tyto otázky snadno překontrolovat.

V případě, že se vám u některých otázek nebo odpovědí nevybaví vámi zvolená klíčová slova, zkuste proces zopakovat a vytvořit si lepší představu, případně si zvolte jiná klíčová slova.

Samozřejmě i u těchto příběhů platí principy opakování, které musíte dodržovat, abyste si vaši představu udrželi v paměti.

Pokud vám vytváření příběhů nebo hledání asociací ke klíčovým slovům nepůjde hned snadno, nic si z toho nedělejte. Jde jen o trénink. Stačí chvíli vydržet a vytvořit si několik desítek takových příběhů a sami uvidíte, že s každým dalším příběhem vám to půjde mnohem rychleji a lépe.

Jedná se také o paměťovou techniku, tzn., že tímto způsobem učení budete rozvíjet svoji paměť, soustředění, představivost a kreativitu.

Jak se Vám povedl test? Kolik jste měli správných odpovědí a jaké otázky vám dělaly problém?

>> Získejte krátkou, ale hodnotnou příručku, která vám pomůže lépe si pamatovat a snadněji se učit <<

Zanechte komentář:

(6) komentáře

Jiří

Moc dobrý,funguje to na 100 procent i u 68 roků starého muže.

Odpovědět
  Václav Posolda

  Dobrý den,
  jsem rád, že jste tuto techniku zkusil a pěkně Vám funguje. Máte můj respekt. Držím palce a přeji co nejvíc psychické i fyzické vitality.

  Odpovědět
Eva

Test mám správně, akorát jsem si většinou už přesně nepamatovala ty věty, které jsem vytvořila.
Ale to, že na NHL koukáme jako na Jiříkovo vidění, jo.

Odpovědět
  Václav Posolda

  To bylo určitě tím NHL :) Mějte se krásně. Vašek

  Odpovědět
Věra

Šlo to velmi rychle, jednu otázku s vynálezcem jsem přehodila, však mi bude 81 let

Odpovědět
  Václav Posolda

  To je krásný výsledek paní Věro. Super :) Přeji Vám hodně radosti a krásný den. S přátelským pozdravem Vašek :)

  Odpovědět
Přidejte odpověď

Zanechte komentář:

Nový online kurz: Trénink paměti
naučte se zapamatovat si cokoli

x